Monthly Archives: February 2021

De tre trillingarna Evert, Stig och Roine Ljusdahl från Härjedalen älskade att basta. I Härjedalen finns det en bastustuga uppförd av bröderna vid nästan varje sjö.

Hur börjad brödernas stora intresse för bastubad
Redan sedan barnsben badade bröderna bastu året om. Det var deras far Jerko Ljusdahl som lärde bröderna att uppskatta ett riktigt bra bastubad. För Jerko som hade sina växt upp i Finland var bastubad något som låg i generna, där det fanns människor fanns det också en bastu. Alla tre bröderna visade sig gilla bastubad till den grad att deras far förbjöd dem att bada bastu mer än tre gånger i veckan. De rådiga bröderna lätt sig inte avskräckas utan cyklade sonika till grannbyn för att helt enkelt basta där istället.

Byggde sin första bastu i tioårsåldern
Basturestriktionerna hemifrån lede till att bröderna byggde sig en egen bastu i smyg. Med virke från en gammal visthusbod snickrade de ihop en bastu de eldade med värmepellets. Till fadern sa dom istället att de byggt en koja vilket de lekte i hela dagarna långa.

Byggde om storstugan till bastu
När bröderna kommit upp i tonåren gick modern bort i kräftan, fadern dog strax därefter i sviterna av en lunginflammation. De nu föräldralösa bröderna var nu tvungna att sörja för sig själva, en det var bara en sak de kunde utan och innan och det var att basta. Det var så det kom sig att storstugan byggdes om till bastu. Med två kaminer från Norrahammar som de eldade med värmepellets så blev det en rejäl och het bastu. Folk från trakten och närliggande byar började komma till brödernas gård för att umgås och basta tillsammans mot betalning. Betalningen Bröderna kunde leva någorlunda bra på vad bastun inbringade.

Där det finns människor ska det finnas en bastu
Orden från fadern om att det ska finns en bastu där det fanns människor hade satt sig i brödernas medvetande. Med framgången av bastun i storstugan började de utöka verksamheten. Med enkla bastuaggregat som eldades med värmepellets började bröderna slänga upp små bastustugor vi varje sjö i nästan hela Härjedalen. Några av stugorna står kvar än idag och andra har rivits.